Skip to content

KOSTEN / VERZEKERING

Per Januari 2022 is het ‘Zorgprestatiemodel’ ingevoerd. Dit betekent een verandering in de financiering van uw therapie. Als deze reeds in 2021 is gestart, kan dit gevolgen hebben voor uw Eigen Risico. Informeer uzelf hieronder en lees eveneens verdere informatie.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024: Voor verzekeraars waarmee ik geen contract (en) heb afgesloten hanteer ik 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de basis-ggz. Dit betekent vaak dat u een deel van de behandelkosten zelf zult moeten vergoeden. Raadpleeg daarom extra goed uw polisvoorwaarden voorafgaand aan de start van behandeling.