Skip to content

Cognitieve gedragstherapie

Wat kun je bij Emotus verwachten? Ik bied cognitieve gedragstherapie gecombineerd met clientgerichte psychotherapie voor lichte tot matige psychische problemen van uiteenlopende aard. Zo nodig wordt er ook gebruik gemaakt van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR, Interpersoonlijke Psychotherapie en Narratieve Exposure Therapie. Vanaf 2022 ben ik begonnen aan de opleiding tot schematherapeut. Een integratieve vorm van psychotherapie die jou leert hoe disfunctionele gedragspatronen zijn ontstaan, hoe deze een relatie hebben met huidige klachten en op welke wijze positieve verandering mogelijk is. Gedurende de therapie hanteer ik een cultuursensitieve, persoonsgerichte en inzichtgevende benadering. We gaan samen als het ware een beetje op reis. Het exploreren van het verleden, heden en hoe dit jouw gevoelens, gedrag en relaties beïnvloedt hoort daarbij. Ik vind het daarom erg belangrijk dat jij je prettig, vertrouwd en veilig voelt met mij die stappen te zetten. Als het voor jouw hulpvraag zinvol is – en jij daarvoor toestemming geeft –  betrekken wij belangrijke anderen (gezinslid, partner, ander vertrouwenspersoon). Mijn kennis en vaardigheden houd ik up to date in regelmatige intervisies en supervisies met o.a. psychotherapeuten en GZ-psychologen. Binnen de praktijk is er een samenwerking met een psychiater.

Behandelaanbod

Psychologiepraktijk Emotus biedt hulp bij psychologische vraagstukken waar mensen zelf niet uit komt. Deze hulp valt onder de basis GGZ (eerstelijnszorg). Te denken valt aan bijna alle lichte tot matige psychische problemen van uiteenlopende aard zoals: 

De start

Na jouw aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Ik streef hierbij naar een wachttijd van maximaal 2 weken. Dit eerste gesprek duurt 60 minuten. Soms is een tweede afspraak nodig. Tot slot volgt een adviesgesprek waarin er een samenvattend beeld en diagnose wordt besproken, en aan de hand hiervan behandeldoelen overeengekomen worden. 

Gedurende de behandeling zal er o.a. middels vragenlijsten worden geëvalueerd. Dit helpt monitoren of wij op de goede weg zijn. Indien nodig kan de behandeling tijdig bijgesteld worden.