Skip to content

Vergoedingen

Emotus Psychologiepraktijk heeft ook weer in 2024 met enkele zorgverzekeraars een contract afgesloten. Klik hier voor een overzicht. Dit houdt in dat een behandeltraject veelal wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits er een geldige verwijsbrief (inclusief vermelding DSM diagnose) vanuit jouw huisarts aanwezig is in het dossier. Voor de overige zorgverzekeraars geldt dat je na afloop van de behandeling een factuur krijgt die je kunt inleveren bij de verzekering. Heb jij een naturapolis dan wordt rond 50-75% vergoed en bij een restitutiepolis meestal 100%. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar, zodat je achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Klik hier voor meer informatie. Per januari 2022 is er in de GGZ overgegaan op het zorgprestatiemodel, waardoor het systeem van vergoeding door verzekeraars is veranderd. Meer informatie hierover vind je in deze folder. Samengevat houdt het in dat de zorg niet meer per traject, maar per sessie wordt gedeclareerd. Hieronder vind je de meest voorkomende tarieven (zoals bepaald door de NZa): intakegesprek van 45-60 minuten €143, 71 en behandelsessie van 60 minuten €163,37. Er blijft zoals voorgaande jaren een limiet bestaan aan het aantal sessies, meestal zijn er maximaal 10 sessies mogelijk.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder verzekerde zorg, of als jij ervoor kiest de therapie zelf te betalen, is het tarief in 2024 €110 per consult (45 min). Een verwijzing is dan niet nodig.

Voor de zorgkosten die worden vergoed uit het basispakket, zal de verzekering eerst het eigen risico verrekenen (standaard €385,- in 2024).

Mocht je niet tevreden zijn over de gang van zaken, dan stel ik voor daarover samen in gesprek gaan zodat wij samen helder krijgen wat voor jou belangrijk is. Denk je erover na een klacht in te dienen, lees dan eerst de klachtenregeling via het NVGzP.
Emotus werkt volgens de beroepscode die is opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Er wordt waarde gehecht aan zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens. Het privacystatement is hier te lezen.
Emotus is aangesloten bij de beroepsvereniging voor GZ-psychologen (NVGzP) en de Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Algemene voorwaarden

  • Individuele afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Als de afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is, wordt €75 in rekening gebracht vanwege de al gereserveerde tijd. Deze factuur kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.
 
  • Wanneer je besluit de behandeling te stoppen of niet meer te komen en mij hier niet over informeert, zal ik uiterlijk 3 maanden na ons laatste consult je dossier sluiten. Ik stuur je dan een factuur. Het kan zijn dat je verzekeraar hierna een behandeling bij een andere psycholoog niet vergoedt, kijk hiervoor je polisvoorwaarden na.