Skip to content

Levensfase en/of identiteitsproblematiek

Elke fase in het leven van een mens wordt gekenmerkt door bepaalde verwachtingen. De maatschappij speelt hierbij een grote rol. Verwachtingen, en het al dan niet hieraan voldoen, kunnen voor veel druk, onvrede, twijfel en onzekerheid zorgen. 

Denk hierbij aan specifieke periodes waarin er veel veranderd, bijvoorbeeld de pubertijd, studeren, zelfstandig wonen, kinderen krijgen, kinderen gaan hun eigen leven leiden, met pensioen gaan en ouder worden. Dit alles vraagt om veel veerkracht. 

Bij een identiteitsprobleem heb je niet meerhelder waar je voor staat, wat je wilt, wat goed en niet goed voelt en wat jouw mening is. Dit probleem kan je het gevoel geven van gemis aan verbinding, onzekerheid en ontevredenheid met beleefde afhankelijkheid van anderen. Voor sommigen kan het opgegroeid zijn tussen twee culturen het ook extra lastig maken daarin een balans te vinden.


In beide gevallen kan een psycholoog verder helpen inzichtelijk maken wat jij wilt bereiken, waarvoor je staat en hoe weer richting aan het leven te geven.

Neem voor advies contact op met psychologiepraktijk Emotus.

Mail

emotuscare@gmail.com