Stressklachten

Stressklachten

Bij langdurige stress is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord en kunnen stress gerelateerde klachten optreden. Deze klachten kunnen zich lichamelijk, emotioneel of in het gedrag uiten. 

Als niet tijdig ingegrepen wordt kunnen de signalen leiden tot chronische
klachten: burn-out, chronische moeheid, spanningsproblemen, angststoornissen, maag- en darmproblemen, nek- en schouderklachten, nervositeit en depressie. Je kunt je ook minder geconcentreerd voelen, snel geëmotioneerd en prikkelbaar voelen. 

Stress gerelateerde klachten herstellen meestal niet vanzelf, daar moet je actief iets aan doen. Een huisarts en/of psycholoog kan jou verder helpen met advies en begeleiding om zodoende weer rust en harmonie te ervaren.

Neem voor advies contact op met psychologiepraktijk Emotus.

Mail

emotuscare@gmail.com

Angst

Angst

Iedereen is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst waarschuwt je voor gevaar. Je schrikt bijvoorbeeld als je een brandlucht ruikt. Je lichaam maakt zich klaar voor actie zodat je snel het vuur kunt blussen of kunt vluchten. Dit is een gezonde reactie. 

Maar wat als je je angstig voelt in situaties waarbij iedereen het er eigenlijk wel over eens is dat er geen werkelijk gevaar dreigt? Bijvoorbeeld wanneer je een gesprek voert, of wanneer je je alleen buitenshuis bevindt. Of je maakt je vreselijke zorgen over van alles en nog wat. Dan kan de angst je in de weg gaan staan.

Wanneer je regelmatig last hebt van verschillende kenmerken van angst, die voor problemen in je dagelijks leven of op je werk zorgen, kan er sprake zijn van een angststoornis. De diagnose wordt gesteld door een daarvoor bevoegd behandelaar, zoals een gz-psycholoog of psychiater.

Neem voor advies contact op met psychologiepraktijk Emotus.

Mail

emotuscare@gmail.com

Negatief Zelfbeeld

Negatief zelfbeeld

Vind je het belangrijk hoe anderen over jouw denken? Ben je vaak zelfkritisch en constant op zoek naar goedkeuring en verbondenheid? Ben je continue bang voor afwijzing? 

Een negatief zelfbeeld ontstaat vaak uit gemis of gebrek aan veiligheid, waardering en verbondenheid. Als je een negatief zelfbeeld hebt, heb je vaak negatieve gedachten en gevoelens over jouw prestaties. In dat optiek zijn anderen altijd beter, de dingen die minder goed gaan krijgen meer aandacht dan de dingen die goed gaan en voor kritiek van anderen ben jij erg gevoelig – wat jij wilt is namelijk bevestiging. 

Het kan erg verlammend zijn daarmee constant bezig te zijn. Dit kan leiden tot psychische klachten. Iemand kan bijvoorbeeld eetproblemen krijgen, faalangstig raken en zich steeds meer uit sociale contacten en werk terugtrekken. Dit op zijn beurt kan leiden tot depressieve gevoelens.


Herken jij jezelf hierin, en wil je graag aan je zelfvertrouwen werken? Een psycholoog kan je helpen middels cognitieve gedragstherapie.

Neem voor advies contact op met psychologiepraktijk Emotus.

Mail

emotuscare@gmail.com

PTSS

Trauma

Wanneer iemand een schokkende en ingrijpende ervaring heeft meegemaakt (ongeval, overval, (seksueel) geweld, oorlog) kan dit zogenaamde ‘wonden’ achterlaten. Vaak voelt iemand zich niet veilig ondanks dat de gebeurtenis in het verleden ligt. Men heeft vaak terugkerende dromen, nachtmerries en ook opdringende gedachten. Zo voelt het net alsof datgeen telkens opnieuw beleefd wordt. 

Vaak vermijd iemand om deze redenen situaties, mensen en plekken die doen denken aan het beleefde trauma. Sommigen proberen de overweldigende emoties te verdoven door alcohol en/of drugs te gebruiken. 

Een Post Traumatische Stressstoornis (PTSS) kan iedereen treffen en belemmert vaak wel dan niet het normaal dagelijks functioneren. PTSS uit zich in verschillende lichamelijke en psychische klachten. 

Herken jij jezelf in het genoemde? Een huisarts en/of psycholoog kan verder uitleg geven over PTSS en wat de mogelijkheden voor behandeling zijn.


Neem voor advies contact op met psychologiepraktijk Emotus.

Mail

emotuscare@gmail.com

Levensfaseproblemen

Levensfase en/of identiteitsproblematiek

Elke fase in het leven van een mens wordt gekenmerkt door bepaalde verwachtingen. De maatschappij speelt hierbij een grote rol. Verwachtingen, en het al dan niet hieraan voldoen, kunnen voor veel druk, onvrede, twijfel en onzekerheid zorgen. 

Denk hierbij aan specifieke periodes waarin er veel veranderd, bijvoorbeeld de pubertijd, studeren, zelfstandig wonen, kinderen krijgen, kinderen gaan hun eigen leven leiden, met pensioen gaan en ouder worden. Dit alles vraagt om veel veerkracht. 

Bij een identiteitsprobleem heb je niet meerhelder waar je voor staat, wat je wilt, wat goed en niet goed voelt en wat jouw mening is. Dit probleem kan je het gevoel geven van gemis aan verbinding, onzekerheid en ontevredenheid met beleefde afhankelijkheid van anderen. Voor sommigen kan het opgegroeid zijn tussen twee culturen het ook extra lastig maken daarin een balans te vinden.


In beide gevallen kan een psycholoog verder helpen inzichtelijk maken wat jij wilt bereiken, waarvoor je staat en hoe weer richting aan het leven te geven.

Neem voor advies contact op met psychologiepraktijk Emotus.

Mail

emotuscare@gmail.com

Depressie

Depressie

Iedereen voelt zich wel eens somber. Meestal gaat dat gevoel vanzelf weer over. Een depressie is anders. De negatieve gevoelens zijn dan nog aanwezig. De somberheid die je voelt is veel heftiger en intenser en blijft aanhouden. Niemand kan je opvrolijken, niets interesseert je meer. Je voelt je leeg, waardeloos, schuldig en futloos. Je hebt het gevoel alsof er een soort grauwe deken over je heen is gevallen, waardoor dingen niet meer goed tot je doordringen. Je blijft maar in cirkeltjes denken. Vaak voel je je angstig of gespannen zonder te weten waarom. 

Het lukt op een gegeven moment niet meer om goed te
functioneren in je werk of studie. Bij een depressie ben je langer dan 2 weken somber en/of heb je nergens zin in.

Als de depressie ernstig is of niet overgaat, zijn gesprekken met een psycholoog
mogelijk, en eventueel medicijnen.

Neem voor advies contact op met psychologiepraktijk Emotus.

Mail

emotuscare@gmail.com